jaki agregat malarski tlokowy czy membranowy

jaki agregat malarski tlokowy czy membranowy

Dlaczego Zrozumienie Struktura gleby jest ważne

struktura gleby odnosi się do rozmieszczenia cząstek gleby. Piasek, muł i glina rzadko występują jako odrębne jednostki w glebie raczej łączą się ze sobą za pomocą agregatów przechowywanych niewielkich sił wiążących gliny i materii organicznej. Wielkość i forma agregacji jest znany jako strukturę gleby. Struktura gleby jest jednym z ważniejszych cech fizycznych, ale chyba najmniej rozumiane. Wzrost roślin zależy od struktury gleby. Struktura gleby wpływa na przepływ wody, powietrza i gleby przez korzenie.

struktura gleby (agregatów) może zmieniać się pod względem wielkości od ułamka cala do kilku cali średnicy, może być w przybliżeniu kulistego kształtu, wydłużone lub płyta jak i mogą być utrzymywane ze sobą silnie lub słabo. Ziarnista struktura zapewnia idealne środowisko dla korzeni roślin, i jest szczególnie pomocne dla ustalenia rośliny z nasion lub transplantacji. Większe pory między kruszyw granulowanych są ciągłe, a ich korzenie mogą przenikać z łatwością. odpompowanie wody przez glebę łatwo, ale wilgoć jest powstrzymywane wystarczająco w agregatach do zakładu dostaw potrzebuje struktury Granular występuje w glebach gliniastych, aw niektórych glebach gliniastych w pobliżu powierzchni. Większa zawartość substancji organicznej powoduje także lepszą ziarnistej struktury gleby.

Piaszczyste gleby są niskie zarówno w materii organicznej i gliny, i agregacja jest bardzo słaba, by nie istniały. Struktura nazywa single0grained. Taka gleba wysysa dobrze, ale nie zachowuje dużo wilgoci. Pojedyncze gleby drobnoziarniste wymagają częstszego nawadniania i nawożenia dla korzeni roślin rozwijać.

Dziękuję za przeczytanie artykułu. Życzę sukcesów w ogrodnictwie wysiłki!

James N Wuensche

Artykuł dzięki: